Lista fundraiseri

Alexandru Fotino
Alexandru Fotino treizeciton
0 %
0 RON
Tinta: 1000 RON
Alexandru Oprea
Alexandru Oprea zeceton
0 %
0 RON
Tinta: 500 RON
Anca Mitrache
Anca Mitrache treizeciton
0 %
0 RON
Tinta: 5000 RON
Calin Anghel
Calin Anghel maraton
250 %
250 RON
Tinta: 2500 RON
Călin Bocu
Călin Bocu semimaraton
0 %
0 RON
Tinta: 1200 RON
Cosmin Gavagiuc
Cosmin Gavagiuc semimaraton
0 %
0 RON
Tinta: 1000 RON
Florin Ofileanu
Florin Ofileanu treizeciton
0 %
0 RON
Tinta: 1000 RON
Florin Verboncu
Florin Verboncu zeceton
0 %
0 RON
Tinta: 3000 RON
Gabriela Rus
Gabriela Rus semimaraton
350 %
350 RON
Tinta: 1500 RON
Mircea Baciu
Mircea Baciu maraton
100 %
100 RON
Tinta: 500 RON
Oana Fotino
Oana Fotino treizeciton
0 %
0 RON
Tinta: 1000 RON
Raluca Demiras
Raluca Demiras semimaraton
50 %
50 RON
Tinta: 1300 RON
Valentin Mircea
Valentin Mircea zeceton
0 %
0 RON
Tinta: 1000 RON
Valentin Peptenaru
Valentin Peptenaru treizeciton
0 %
0 RON
Tinta: 1500 RON