Regulament

For the English version click here!

REGULAMENTUL OFICIAL de organizare și desfășurare a concursului “Transmaraton″ (Zeceton, Semimaraton)

Secțiunea 1. Organizatorii și regulamentul oficial al competiției

Competiția ,,Transmaraton’’ – Zeceton, Semimaraton (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este organizată de Asociația Coaching în Alergare și are drept scop promovarea alergării în aer liber și strângerea de fonduri pentru proiecte sociale de impact.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (numit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.transmaraton.org, urmând a fi afișat și la locul de desfășurare a Competiției.

Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizatori.

Secțiunea 2. Perioada și locul de desfășurare a competiției

2.1. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI:

Competiția se va desfășura la data menționată pe pagină principală a acestui site, pe DJ (Drumul Județean) 714 Transbucegi, Transfaragarasan, între barajul Bolboci și Hotel Peștera.

Pe durata concursului circulația auto va fi închisă. Chiar dacă Poliția Rutieră și organizatorii evenimentului vor avertiza conducătorii vehiculelor din zonă cu privire la derularea competiției, participanții se obligă să alerge pe marginea carosabilului și să acorde atenție (și prioritate) eventualelor vehicule care pot apărea ocazional, atunci când decid să traverseze DJ 714 Transbucegi.

Competiția se desfășoară conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea a III-a a prezentului Regulament.

Secțiunea 3. Mecanismul competiției

3.1. PARTICIPANȚII ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Această competiție se adresează sportivilor amatori și doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data desfășurării întrecerii și s-au înscris, în limita numărului maxim de locuri disponibile, pentru una din probele competiției pe pagina de “Înscriere” de pe site-ul http://transmaraton.org. Orice excepție va fi analizată de către organizatori, în baza istoricului participantului și doar cu acordul părinților și însoțiți de către unul dintre aceștia.

Competiția va cuprinde două curse / distanțe distincte:

 1. Zeceton (10 kilometri)
 2. Semimaraton (22 kilometri)

Concurenții au dreptul să se înscrie și să participe doar la o singură cursă din cele pe care le cuprinde competiția.

3.2. TRASEUL DE CONCURS. PUNCTE DE ALIMENTARE

Traseul va fi integral pe șosea. Pe timpul desfășurării curselor, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative. Părăsirea traseului de alergare stabilit poate duce la descalificarea concurentului.

În timpul curselor, pe traseu vor fi amplasate puncte de alimentare, la fiecare (aproximativ) 5.5 kilometri, unde concurenții se vor putea alimenta și hidrata. Astfel, vor fi amplasate următoarele puncte de alimentare:

 • Zeceton. La km 5.5 și la finish (Hotel Peștera)
 • Semimaraton. La km 5.5km 11 (zona Baraj Bolboci), km 16.5 (comun cu cel de la Zeceton) și la finish (Hotel Peștera).

Lista băuturilor și a alimentelor disponibile

Băuturi:

 • Isotonic
 • Apă plată

Alimente:

 • sărate (arahide, biscuiți etc.)
 • dulci (ciocolată, jeleuri etc.)
 • fructe (banane)

3.3. ÎNSCRIERE ȘI PROIECTE SOCIALE.

Înscrierea participanților se poate face prin completarea formularul de înscriere online, disponibil pe site-ul www.transmaraton.org.

Prin completarea formularului, fiecare participant va contribui la susținerea cauzelor partenere, o parte din taxa de participare fiind direcționată automat către acestea.

Din motive logistice și pentru desfășurarea în siguranță a competiției, numărul participanților este limitat, după cum urmează: 

 • Zeceton – 100 participanți
 • Semimaraton – 100 participanți

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică limita de locuri pentru fiecare dintre probe.

Competiția este deschisă tuturor sportivilor amatori, iar limita minimă de vârstă pentru înscrierea participanților este de 18 ani, împliniți până la dată de cursei (inclusiv).

În cazuri excepționale organizatorii pot aproba participarea unor persoane sub 18 ani. Persoanele în cauză vor lua legătura cu organizatorii evenimentului, care vor decide dacă istoricul sportiv al minorului permite participarea la una din probele evenimentului.

Participarea unui minor va fi condiționată de prezentarea unui ceritificat medical care să ateste faptul că participantul minor este apt pentru efort intens și de însoțirea acestuia, pe toată durata desfășurării evenimentului, de către un părinte / tutore legal precum și de o declarație pe propria răspundere, semnată de însoțitor înainte de Startul competiției.

3.4. TAXA ȘI KIT DE ÎNSCRIERE. CONDIȚII RAMBURSARE

Taxa de participare are același nivel pentru oricare dintre probele evenimentului și depinde de momentul înscrierii, respectiv:

 • 290 RON, pentru înscriere până la data de 31 august (inclusiv) – în limita locurilor disponibile.
 • 350 RON, pentru înscriere până la data de 14 septembrie (inclusiv) – în limita locurilor disponibile.

Taxa se achita de către toți participanții.

Atenție! Neplata taxei de participare într-un termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la dată confirmării înscrierii va duce la invalidarea acesteia – pe site-ul oficial al competiției locul de participare al neplătitorilor devenind vacant.

Taxa de participare nu se rambursează – va fi direcționată către cauzele partenere, susținute în cadrul evenimentului.

Kitul de participare include numărul de concurs, chip-ul de cronometrare și cadouri din partea sponsorilor și partenerilor evenimentului.

3.5. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

În zonele de ridicare kit-uri de participare, toți concurenții vor depune o declarație pe propria răspundere cu privire la participarea la eveniment, inclusiv cu privire la faptul că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la competiție.

Se menționează expres că este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/stupefiante sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derulării evenimentului.

Persoanele care vor încalcă aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

3.6. ECHIPAMENT ȘI CONDIȚII DE CONCURS. NUMERE DE CONCURS. ECHIPAMENT OBLIGATORIU ȘI OPȚIONAL

Concurenții vor participa la competiție cu propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice din zonă și în funcție de data desfășurării competiției, precum și țînând cont de diferența de altitudine parcursă. Se recomandă ca fiecare participant să își aducă haine de schimb, care vor putea fi transportate, din zona de start în zona de sosire, fie de către însoțitorii proprii, fie prin grija organizatorilor.

Numerele și kit-ul de participare vor fi puse la dispoziție de către organizatori și se vor înmâna concurenților după confirmarea plății și depunerea declarației pe proprie răspundere, în ziua de sâmbătă (pre-ziua curselor de alergare) sau duminica – în intervalul orar care urmează să fie anunțat prin canalele de comunicare ale organizatorului (e-mail și/sau pagină facebook Transmaraton și/sau pagina web a evenimentului).

Numerele de concurs se vor atașa pe partea din față a echipamentului, deasupra îmbrăcăminții de alergare a fiecărui concurent, astfel încât să fie vizibile în permanență.

Echipament obligatoriu:

 • încălțăminte sport
 • număr (dat de organizator)
 • haină de ploaie / vânt
 • telefon mobil (participanții sunt rugați să salveze numerele organizatorilor, să dezactiveze opțiunea număr privat și să se asigure, înainte de start, că bateria telefonului este încărcată la capacitate maximă)

Echipament opțional:

 • bidon cu apă de 0,5 litri sau altă sursă de hidratare, de exemplu centură sau rucsac de hidratare.
 • batoane energizante sau geluri energizante.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

3.7. START ȘI LIMITE DE TIMP

 • Zeceton: ora 09:30, cu 2 ore limita de timp.
 • Semimaraton: ora 08:30, cu 4 ore limita de timp.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica orele de start și timpii limita. Orice modificare în acest sens va fi comunicată participanților în timp util.

3.8. STABILIREA REZULTATELOR

Clasamentul, pentru toate problele, se face în ordinea în care concurenții trec linia de sosire.

Cronometrarea cursei se va face electronic pe baza unui chip primit în kitul de concurs. Nepurtarea chip-ului de către un concurent duce la descalificarea acestuia. Va rugăm să plasați chip-ul conform instrucțiunilor primite de la organizatori, pentru a înlesni citirea acestuia și a evita descalificări cauzate de erori de citire.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare cursa și categorie de vârstă, după cum urmează:

Zeceton

 • masculin: 18-39 ani
 • masculin: peste 40 ani
 • feminin: 18-39 ani
 • feminin: peste 40 ani

Semimaraton

 • masculin: 18-39 ani
 • masculin: peste 40 ani
 • feminin: 18-39 ani
 • feminin: peste 40 ani

3.9. ARBITRII DE TRASEU

În diferite puncte ale traseului de alergare pot fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu), pentru a supraveghea desfășurarea cursei.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de trișare (scurtarea traseului, folosirea unui mijloc de transport etc.), concurentul va fi descalificat. Aceeași sancțiune va fi aplicată și alergătorilor care nu respectă prevederile acestui regulament.

Secțiunea 4. Anunțarea și înmânarea premiilor

4.1. TITLURI ȘI PREMII. COMUNICAREA REZULTATELOR. FOTO.

Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare dintre clasamentele menționate (12 premii pentru fiecare cursă) după cum urmează:

Zeceton

 • masculin: 18-39 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • masculin: peste 40 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • feminin: 18-39 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • feminin: peste 40 ani, locul 1, locul 2, locul 3

Semimaraton

 • masculin: 18-39 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • masculin: peste 40 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • feminin: 18-39 ani, locul 1, locul 2, locul 3.
 • feminin: peste 40 ani, locul 1, locul 2, locul 3

“18-39 de ani”: participanții nu au împlinit, până în ziua evenimentului,  40 de ani.

 “peste 40 de ani”: participanții au cel puțin 40 de ani (inclusiv împliniți în ziua evenimentului).

Premiile se vor stabili în funcție de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor putea acorda și premii speciale / premii surpriză oferite de către organizatori.

Toți participanții care termină cursa vor primi medalii de finisher.

Rezultatele vor fi afișate în ziua cursei, în zona de finish, precum și ulterior, pe pagina Facebook Transmaraton.

Secțiunea 5. Condiții administrative

5.1. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (ÎN TIMPUL CURSELOR)

Organizarea evenimentului revine Asociației Coaching În Alergare și partenerilor săi.

Participanții care renunta la cursă pe parcursul alergării sunt obligăți să se prezinte la cel mai apropiat punct al organizatorilor – fie în zona de Start sau Sosire, fie la un punct de alimentare -, sau se pot adresa unui arbitru/însoțitor de traseu pentru a anunța organizatorii despre acest abandon.

Competiția va beneficia de asistență medicală și ambulanță, precum și de asistență Serviciului Salvamont, pentru zonele în care ambulanța nu ar avea acces din cauza specificului terenului.

5.2. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (ÎNAINTE ȘI DUPĂ CURSE). PREDAREA ȘI RECUPERAREA LUCRURILOR PERSONALE

În preziua concursului sau cel mai târziu în dimineața evenimentului, până cu 30  de minute înainte de start, concurentul va preda organizatorilor bagajul (grupat intr-un singur pachet sau geantă) cu lucrurile personale pe care le dorește transportate la Sosire. Participantul îl va depune în locul special indicat de către reprezentanții organizatorilor, în vederea transportării acestuia în zona de Sosire.

La terminarea cursei, concurentul își va putea ridica lucrurile personale de la organizatori, în baza numărului de concurs. Locul de depozitare va fi permanent supravegheat.

5.3. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (GENERALE)

Concurenții sunt datori pe toată durata cursei să protejeze mediul înconjurător, fiind interzisă aruncarea de deșeuri (ambalaje, lichide etc.) în alte locuri decât cele special amenajate, sub sancțiunea descalificarii persoanei respective, suplimentar față de faptul că această va suporta rigorile legii.

În conformitate cu legislația în vigoare, organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată în maxim 10 zile de la data evenimentului, pe site-ul www.transmaraton.org.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. Că atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezența Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament până la dată începerii competiției, cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

Pentru alte informații, ne puteți contacta prin e-mail la contact [at] transmaraton.org
Încercăm, și de cele mai multe ori reușim, să răspundem în timp util.

Să ne vedem cu bine!